دکتر عاطفه مغفوری |سونوگرافی های روتین( شکم و لگن ، کلیه و مجاری ادرای، پروستات، کبد و کیسه صفرا، لگن، رحم و تخمدان ....)
سونوگرافی های روتین( شکم و لگن ، کلیه و مجاری ادرای، پروستات، کبد و کیسه صفرا، لگن، رحم و تخمدان ....)

سونوگرافی های روتین( شکم و لگن ، کلیه و مجاری ادرای، پروستات، کبد و کیسه صفرا، لگن، رحم و تخمدان ....)

تماس با ما

شما میتوانید در این قسمت با ما در تماس باشید

تلفن تماس : 09002330017

آدرس : بلوار جهاد، نبش خیابان مولوی ،ساختمان سلاطین ( طبقه دوم )