دکتر عاطفه مغفوری |سونوگرافی آندومتریوز (IDEA)
سونوگرافی آندومتریوز (IDEA)

سونوگرافی آندومتریوز (IDEA)

اندومتریوز یک بیماری مزمن لگنی است که در آن بافت اندومتر که در لایه داخلی رحم وجود دارد در اعضای لگن کاشته شده و موجب ضایعات اندومتریوز میشود.

از مهمترین علادم بیماران میتوان به درد مزمن لگنی با تشدید در زمان قاعدگی اشاره کرد .

این سونوگرافی با توجه به علایم بیمار جهت ارزیابی وجود کیست های اندومتریومای تخمدان و یا سایر ضایعات اندومتریوز در لگن انجام میشود.

در این بررسی رحم و تخمدان ، کلیه ها مثانه و حالب ها و دیواره  ی روده ها مورد ارزیابی قرار میگرد . 

در بخشی از این بررسی که سونوگرافی داینامیک نام دارد ، حرکت رحم و تخمدان ها در مقابل سایر ارگان های لگنی ارزیابی میشود و در انتها یافته های مثبت جهت درمان برای پزشک متخصص زنان گزارش خواهد شد .

تماس با ما

شما میتوانید در این قسمت با ما در تماس باشید

تلفن تماس : 09002330017

آدرس : بلوار جهاد، نبش خیابان مولوی ،ساختمان سلاطین ( طبقه دوم )