دکتر عاطفه مغفوری |سنوگرافی آنومالی
سنوگرافی آنومالی

سنوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی

این سونوگرافی در هفته های 18 تا 20 بارداری انجام می شود و جنین از نظر ناهنجاری های جسمی مورد بررسی قرار می گیرد .

تماس با ما

شما میتوانید در این قسمت با ما در تماس باشید

تلفن تماس : 09002330017

آدرس : بلوار جهاد، نبش خیابان مولوی ،ساختمان سلاطین ( طبقه دوم )